Megabyte configureert IT bij fuelling expert op Brussels Airport

 

Inleiding – Op reis dankzij Skytanking

Brandstofprijzen die ervoor zorgen dat een reis naar een zonnige bestemming wat duurder wordt, we kennen het allemaal. Maar niemand staat er echt bij stil hoe de vliegtuigen bevoorraad worden met diezelfde kerosine. Dat de technische moeilijkheid hiervan aanzienlijk hoger ligt dan bij het tanken met een wagen, hoeft geen verder betuig. Skytanking is een specialist in het betanken van de toestellen, en zorgt ervoor dat iedereen met voldoende brandstof aan boord op zijn bestemming geraakt. Het betankproces is echter complex, en op Brussels Airport het werk van drie verschillende partijen. Een overzicht.

Skytanking

Belgian Fuelling and Services Company (BFSC) was meer dan 25 jaar geleden verantwoordelijk voor de boarding van kerosine voor vliegtuigen van Sabena. Na verloop van tijd, en omwille van de goede reputatie die BFSC had opgebouwd, kwamen er steeds meer aanvragen binnen. BFSC zou van dan af niet meer exclusief voor Sabena werken, maar ook andere vliegtuigmaatschappijen bedienen. Na het faillissement van Sabena werd BFSC door de curatele verkocht aan Skytanking Holding, met hoofdzetel in Hamburg.

Een andere belangrijke rol in het tankproces wordt gespeeld door HRS. Dat bedrijf is op Brussels Airport verantwoordelijk voor de aanleg en de exploitatie van alle vaste brandstoffaciliteiten. Zij coördineren ook de aanvoer van brandstof via de NATO-pijpleiding naar HRS opslagtanks en garanderen de verdeling van brandstof op de luchthaven via een ondergronds netwerk.

Skytanking tot slot, speelt een overkoepelende rol: “Skytanking zorgt sinds 1993 voor het dagelijks beheer van HRS. In onderaanneming voor HRS nemen wij de dagelijkse coördinatie voor onze rekening. Skytanking is een belangrijke speler voor het betanken van vliegtuigen en het beheer van brandstofcontracten voor klanten. Maar onze verantwoordelijkheden gaan verder: wij leggen ons tevens toe op consultancy voor het ontwerp, de bouw en de uitbating van faciliteiten voor brandstofopslag en -verdeling op de luchthaven,” legt Sven Versé, ICT & Fuel Adminstration Coordinator bij Skytanking, uit.

De activiteiten van Skytanking zijn geografisch opgedeeld in drie grote regio’s, met name de Verenigde Staten, Europa en de regio ‘Rest of the World’, waar alle andere locaties onder vallen. In deze twee laatste speelt België een belangrijke rol: “Zo verleenden wij consultancy en verzorgden wij de engineering van tankenparken in bijvoorbeeld Luik, maar ook tot ver over onze landsgrenzen heen, bijvoorbeeld in India. Het is namelijk zo dat bij de bouw van opslagplaatsen verschillende aannemers samenwerken. Voor de constructie van tankenparken heeft men echter een zeer specifieke expertise nodig voor een grondige analyse naar kwaliteit, regelgeving en veiligheid toe. Het gaat dan om een expertise en know-how die zeer luchtvaartspecifiek is. Ook daar ligt de toegevoegde waarde van Skytanking,” aldus Sven Versé.

Gezien de grote verantwoordelijkheden die de onderneming draagt en de verschillende internationale projecten die Skytanking coördineert, is het onontbeerlijk dat er een goede communicatiestroom loopt tussen de verschillende entiteiten en brandstofparken. Megabyte zorgt er dagelijks voor dat alles wat met ICT te maken heeft op een gestructureerde en vlotte manier kan verlopen, zonder dat iemand zich zorgen hoeft te maken.

De start van de samenwerking – van boekhoudprogramma naar Europees IT-centrum

SkyTanking

“We leerden Megabyte kennen in 2004, toen we overschakelden van het boekhoudprogramma Cubic naar Bob Software. De initiële samenwerking ging niet verder dan de configuratie van de nieuwe software en support met betrekking tot die software,” blikt Sven Versé terug.

Na de overname van BFSC door Skytanking Holding in 2005 veranderde er één en ander binnen Skytanking. De onderneming breidde uit en werd meer en meer internationaal actief. “Dit was een mooie gelegenheid om ook ons informaticanetwerk te herbekijken en we opteerden, na overleg met Megabyte, voor het herdesign van ons netwerk. Het administratieve gebouw, het tankenpark en het operationeel centrum staan vanaf dan allemaal in contact met elkaar via VPN. Zo kan iedereen overal de nodige gegevens raadplegen die op de server opgeslagen zijn.”

De vestiging in België kreeg daarenboven hoe langer hoe meer verantwoordelijkheid en veel van de internationale projecten worden vanuit België gecoördineerd. Dit is bijvoorbeeld het geval voor de locaties in Zurich en in Luxemburg. Een eenvoudig voorbeeld hiervan is dat de verschillende facturen uit Luxemburg ingeboekt worden via de terminal server in België. Ook de support van het internationale netwerk centraliseert zich in België, dat verantwoordelijk is voor het volledige beheer van de sites in Brussel, Oostende, Zurich en Luxemburg.

Uitbreiding van de samenwerking – Megabyte als unieke partner voor alle IT

Een van de belangrijkste nieuwigheden die Megabyte implementeerde was het Virtual Private Network (VPN) en het systeem waarbij de e-mails doorgestuurd worden naar onze smartphone (push mail). Het belang hiervan is zeer groot, aangezien er door Skytanking in Brussel heel wat projecten lopen die verspreid zijn over de hele wereld. Dit betekent concreet dat er veel gereisd wordt en een onpraktisch gevolg daarvan is het gebrek aan bereikbaarheid via e-mail. Een probleem dat dankzij push mail volledig verdwenen is.

Megabyte garandeert ook een hogere performantie bij de levering van de brandstof in de vliegtuigen. Daar waar voorheen de brandstof geleverd werd en er vervolgens een pak administratie bij kwam kijken, verloopt alles nu via een ingenieus computersysteem. “Het is zo dat onze chauffeurs vroeger bij de levering een bestelbon moesten schrijven, die daarna overtypen, ingeven in de computer en vervolgens versturen voor hij verwerkt kon worden. Vandaag staat er een computersysteem in de vrachtwagen, die aangesloten is op de teller. Via GPRS worden de telgegevens onmiddellijk doorgestuurd naar de server, die op zijn beurt deze gegevens onmiddellijk doorstuurt naar de cockpit van het betankte vliegtuig”

Megabyte configureerde de communicatie tussen de vrachtwagen en de server, en verzekert ons op die manier dat er geen belangrijke gegevens verloren gaan en dat we met een betrouwbaar systeem kunnen werken.

“Dankzij Megabyte kunnen we ook vanop afstand werken. Dit VPN-systeem is zeer praktisch, maar de pronkstukken van onze samenwerking zijn toch het gemoderniseerde fuelling systeem dat via GPRS loopt en de integratie van het videoverkeer dat gegenereerd wordt door onze bewakingscamera’s in het tankenpark in Steenokkerzeel. Niets ontgaat ons nog.

“Dat Megabyte ons unieke contact is voor alle problemen die van ver of kortbij met IT te maken hebben is zonder twijfel hun grootste toegevoegde waarde. Ze zijn letterlijk ons enige contact voor alle IT-gerelateerde problemen. Handig voor ons, maar bovendien ook de garantie voor een razendsnelle interventie in noodgevallen,” besluit Sven Versé.