Het European Foundation for Management Development (EFMD) is een organisatie die duizenden mensen uit de academische en zakelijke wereld samenbrengt om over verschillende managementpraktijken te debatteren. Samen zoeken ze naar nieuwe technieken die voor verandering kunnen zorgen in dit domein. Dankzij hun samenwerking met de informaticaspecialist Megabyte verloopt de communicatie tussen de verschillende partijen vandaag veel vlotter. Het EFMD haalt veel meer uit haar CRM pakket als tevoren. Door hun samenwerking ontstond er een hecht partnership wat leidde tot nieuwe projecten. Vandaag wordt de firma Megabyte aanschouwd als hun voornaamste partner op het gebied van informatica.

Het EFMD promoot Europees management. Deze internationale vzw (IVZW) brengt honderden zakenscholen, universiteiten, ondernemingen en consulenten samen omEFMD te debatteren over verschillende managementpraktijken. Hun leden zijn niet alleen afkomstig uit Europa, ze komen uit verschillende landen van over de hele wereld. Het EFMD telt hun leden wereldwijd uit meer dan 70 landen.

Deze internationale organisatie gevestigd in Brussel vormt een uniek platform waar ideeën over managementpraktijken uitgewisseld worden. Workshops, conferenties en diverse projecten brengen de academische wereld in contact met deze van de ondernemingen. Deelnemers hebben de mogelijkheid om de discussie aan te gaan over tal van praktijken die toegepast worden in verschillende managementdomeinen. Om al deze informatie op een juiste en eenduidige manier te verspreiden, hebben ze nood aan een goede database.

In 2003 is het EFMD hiervoor op zoek gegaan naar een passende oplossing, wat geen eenvoudige opdracht was. Op aanraden van enkele leden werd de keuze uiteindelijk vastgelegd voor de software “Sage SalesLogix”, een bekend CRM pakket dat werd aangekocht via een Engelse firma.
« De software was goed, de partner helaas niet », vertelt André Fizaine, financieel directeur van het EFMD. « We werden met heel wat problemen geconfronteerd. Naast de oplopende transportkosten merkten we ook dat de kennis van deze software bij onze toenmalige partner nog niet op punt stond ».

In het kader van hun networking activiteiten is de contactfiche met foto een zeer belangrijke functionaliteit. Een functionaliteit die dan ook van in het begin was opgenomen in het lastenboek. Toen bleek dat de firma uit Engeland ook hieraan niet kon voldoen, besloot het EFMD op zoek te gaan naar een nieuwe partner. De firma Megabyte trad op de voorgrond en al gauw bleek deze firma de juiste keuze te zijn. Alle foto’s werden vlot geïntegreerd, meteen een goede start voor een langdurige samenwerking.

Sindsdien is de Happy businessman close upsamenwerking tussen beide organisaties alleen maar blijven groeien. De verantwoordelijken van het EFMD zijn uiteindelijk zeer tevreden met het resultaat en beamen het hoge niveau aan professionalisme waarmee de medewerkers van Megabyte te werk gaan.
« Zodra er zich een probleem voordoet, wenden we ons tot Megabyte, hun medewerkers zijn erg bekwaam en steeds beschikbaar. », benadrukt André Fizaine. Na het beheer van SalesLogix werd niet alleen de boekhoudkundige software, maar ook het onderhoud van het hele informaticasysteem toevertrouwd aan Megabyte.

« In het afgelopen jaar werden er op regelmatige basis bijkomende projecten ontwikkeld voor het EFMD », bevestigt Valérie Daems, account manager bij Megabyte. « Onlangs werd er nog een programma ontwikkeld dat CRM SalesLogix verbindt met het boekhoudpakket Bob. Dit laat toe dat de facturen van elk lid automatisch worden aangemaakt via een simpele druk op de knop. Deze verbetering zorgt voor een aanzienlijke tijdwinst en vermindert aanzienlijk het risico op fouten wat een typisch verschijnsel is wanneer gegevens manueel worden ingegeven. Dankzij deze programmatie profiteert het EFMD van een enorme winst in tijd en productiviteit ».

Eén van de nieuwe projecten is een « on the web » versie van SalesLogix. Deze versie verschaft de leden onmiddellijk toegang tot de databank. « Momenteel hebben alleen de zakenscholen toegang tot deze functionaliteit, uiteraard is het de bedoeling dit proefproject in de toekomst uit te breiden naar al onze andere leden », verklaart André Fizaine.

Dankzij Megabyte evolueert het EFMD op het vlak van haar toepassingen en laat het hen toe om op een meer professionele manier te werk te gaan.

Het geheim van het succes van Megabyte? In de eerste plaats hun bekwaamheid en professionalisme, maar anderzijds ook hun beschikbaarheid en hun proactieve manier van werken.
« Elke 15 dagen gaat iemand van Megabyte langs bij het EFMD om eventuele problemen op te lossen », aldus Valérie Daems. « En wat mij betreft weten zij dat ze me op elk ogenblik kunnen contacteren: ik sta altijd klaar om hen verder te helpen ».