Zonder een informatica-infrastructuur is het bijna onmogelijk voor een bedrijf om zijn activiteiten verder te zetten

Installatie van het Disaster Recovery Plan – Activiteiten heropstarten – Herstelplan (DRP,BCM)

Herstelplan DRP BCM

Een IT herstelprocedure (DRP) zorgt ervoor dat de activiteiten van uw bedrijf snel heropstarten

In het geval van een incident of ramp (overstroming, brand, abnormale stroomonderbreking, enz.) zorgt een DRP ervoor dat de activiteiten van uw bedrijf snel heropstarten.
Een hele reeks evenementen, groot of klein (diefstal, overhitting, overstroming, brand, enz.) kan uw IT infrastructuur beschadigen.
Het herstelplan bevat het team en de rol van alle betrokkenen, en ook een lijst van te volgen procedures.

Het DRP, “Disaster Recovery Plan” (of Business Continuity Management) maakt het mogelijk om, in combinatie met uw back-up oplossing, uw IT infrastructuur terug te herstellen en dus ook de activiteiten van uw onderneming herop te starten.

Wat is het nut van het Disaster Recovery Plan (DRP) ?
In het geval van een incident of een probleem kan het DRP de hersteltijd van de gegevens kan verminderen. En dus ook de finaniële verliezen.
Een onderneming moet de impact van een ramp proberen te verminderen, niet allen om zijn activiteiten te redden maar ook om het vertrouwen terug te winnen van partners en klanten.
Wie heeft er baat bij het Disaster Recovery Plan (DRP) ?
Elke onderneming wordt zwaar getroffen bij een stopzetting van zijn activiteiten.
De acties die genomen moeten worden en de mogelijke oplossingen zijn verschillend en afhankelijk van grootte en type activiteit, maar de situatie is voor iedereen van groot belang.
Helaas vinden nog steeds vele bedrijven een herstelplan te duur of te complex, of denken zij er gewoon niet aan.

DRP disaster recovery plan

Megabyte is expert geworden in het opstellen van deze plannen (DRP,BCM)

Wij evalueren samen met onze klanten hun activiteiten, de verantwoordelijken, de bedrijfskritische taken, het opstellen van het plan enz. en wij voeren alles uit voor hen of samen met hen.

Contacteer ons en wij makken uw plannen waar

Samen met u zoeken wij de oplossingen die het best passen bij uw budget en uw onderneming