Hyperconverged IT infrastructuur of hyperconvergence

Een hyperconverged IT infrastructuur biedt een degelijk en betrouwbaar antwoord op de vele uitdagingen waarvoor bedrijven staan, bijvoorbeeld op het vlak van onderhoud en veiligheid.

Een geïntegreerd product zoals Simplivity biedt heel wat voordelen die een oplossing kunnen bieden voor deze problemen. Bovendien zorgt een dergelijk product voor vereenvoudigde updates en een versterking van de moderne IT systemen.
De hyperconverged infrastructuur is op dit ogenblik de beste oplossing om tegemoet te komen aan uitdagingen op het vlak van degelijkheid en soepelheid waaraan moderne IT systemen moeten voldoen.

Een ontoereikende traditionele architectuur

De traditionele structuur van IT systemen voldoet niet meer aan de informatiestromen en de analysebehoeften van moderne bedrijven. Een oplossing die gebruik maakt van interne servers (al dan niet virtueel) is duur om aan te schaffen en om te onderhouden. Meerdere opslagmedia (vaak heterogeen) zijn moeilijk te gebruiken, zelfs met intelligente data switchen. Vooral hun back-up zorgt voor kopzorgen. De permanente filters (noodzakelijk vanwege de kwaadaardige cyberaanvallen) maken het voor de systemen onmogelijk om flexibel te werken. En dat is nu eenmaal een essentiële functionaliteit in de moderne IT wereld.

De evolutie van de convergentie

De convergentie van IT infrastructuren en telecommunicatie is het resultaat van een lang groeiproces dat zijn hoogtepunt kende met de hyperconvergence.

In een eerste fase werd er vooral ingezet op het verbeteren van de behandelingscapaciteiten en het onderhoud hiervan. Helaas kon dit enkel gerealiseerd worden door de aankoopkosten sterk te verhogen (CapEx) . Hetzelfde was het geval met de kosten gelinkt aan de operatiesystemen (OpEx).

De volgende fase, ook wel convergentie 2.0 genoemd, bestond erin om vooral een economisch ecosysteem te ontwikkelen, gelinkt met de Cloud. Helaas bleven er nog verschillende problemen onopgelost : de algemene beveiliging van de infrastructuur, een snelle doorloop van de informatiestromen en de mobiliteit van deze laatsten en van de virtuele machines.

De hyperconvergence, of convergentie 3.0 lost al deze problemen op door de lokale infrastructuur te koppelen aan de virtuele.
De hele bedrijfsinfrastructuur en alle opslagmedia worden beheerd door dezelfde hypervisor, in dit geval Simplivity. Hierdoor zijn deze toegankelijk vanop alle servers die op een x86 platform geïnstalleerd zijn. Dit zorgt natuurlijk voor een duidelijk schaalvoordeel. Simplivity biedt het beste van twee werelden aan bedrijven die zowel hun IT infrastructuur als hun telecommunicatie hyperconvergeren. In de praktijk betekent dit: alle ecosystemen in de cloud en daarenboven een eigen interne infrastructuur.

Vereenvoudigen voor meer flexibiliteit en veiligheid

Simplivity verzamelt alle servers op een x86 platform. Hierdoor ontstaat er een « hypervisor » van de volledige IT infrastructuur en telefonie van een bedrijf, inclusief alle datadiensten.
Deze configuratie garandeert de beste prestaties, duurzaamheid en bescherming van de hele infrastructuur. De totale eigendomskosten (TCO staat voor Total Cost of Ownership in het Engels) kunnen gedeeld worden door drie.

De « return on investment  » door het gebruik van Simplivity is 224% en de investering is gemiddeld afgeschreven na iets meer dan 16 maanden.

Simplivity, opgericht in 2009, heeft al minstens twee maal langer ervaring dan zijn concurrenten, en is de onbetwiste wereldwijde marktleider op het vlak van hyperconvergence.

De overstap naar een hyperconverged infrastructuur verloopt snel en volledig. Deze evolutie is aantrekkelijk voor zowel KMO’s als voor grote bedrijven.

Simplivity wordt beschouwd als de belangrijkste vernieuwing sinds VMWARE, en is de ultieme oplossing voor bedrijven die flexibiliteit en kracht verwachten zonder buitensporige kosten te moeten maken. De hyperconvergence van Simplivity biedt de beste globale beveiliging voor uw IT infrastructuur. En dit ongeacht de grootte van het bedrijf en zonder de informatiestroom te vertragen.

Meer weten over Simplivity ?

Contacteer ons voor een demo, een installatie of de configuratie van Simplivity in uw onderneming !