Eneco’s ict-park beheren van a tot z

Het beheer van het volledige ICT-park van Eneco Belgium ligt in handen van Megabyte, specialist in ICT-totaaloplossingen en –diensten. Megabyte beheert, levert en onderhoudt met andere woorden alle pc’s, servers en videoconferentiesystemen van Eneco Belgium. Daarnaast verzorgt het IT-bedrijf de technische communicatielijn tussen Eneco’s vestiging in Mechelen en Eneco Wind Belgium in Grand-Leez.

Megabyte rustte ook de 12 windmolenparken van Eneco Wind Belgium uit met een VPN-systeem (Virtual Private Network). Dat maakt het mogelijk om productiegegevens onmiddellijk door te sturen naar de PC’s van het beheerteam en de data in real-time op te volgen.

Eens behandeld en geanalyseerd, kunnen die data correct en gedetailleerd worden gerapporteerd.

Oplossingen en technische knowhow combineren

EnecoMegabyte onderzocht meerdere pistes om de 12 windmolenparken van Eneco Wind Belgium te laten communiceren met de Belgische en Nederlandse vestigingen. Dat resulteerde in een VPN-systeem voor elk park. Megabyte werkte hiervoor samen met Vodafone Nederland. Zij vormen het eindpunt van de VPN-tunnels.

De VPN-oplossing laat het toe om in real-time de elektriciteitsproductie te monitoren, maar ook achteraf de verzamelde data te verwerken.
“De real-time monitoringfunctie is cruciaal bij een storing, panne of onderbreking van het elektriciteitsnet,” legt Thibaut Persin, Operation Manager bij Eneco Wind Belgium, uit. “We weten op die manier meteen welk park of welke windmolens getroffen zijn en kunnen sneller ingrijpen. De analyse achteraf zorgt er voor dat we de performantie van onze windmolens kunnen verbeteren en de toekomstige productie kunnen inschatten.”

Volgens François Bryssinck, afgevaardigd bestuurder van Megabyte was het een ware uitdaging om een robuuste, efficiënte en beveiligde oplossing te vinden voor de communicatie tussen de verschillende entiteiten van Eneco en de windmolenparken. Zeker gezien het grote aantal betrokkenen in België en Nederland.
“We hebben onze meest creatieve kant moeten laten zien om de verschillende protocols en toestellen met elkaar te laten communiceren,” geeft hij toe. “Vodafone Nederland heeft zijn eigen VPN-materiaal. De oplossing die Megabyte wilde uitrollen, moest dus compatibel zijn en met dat materiaal kunnen communiceren. Dat is allesbehalve vanzelfsprekend. Elk product heeft zijn eigen standaard. De verzamelde data moeten met andere woorden gestandaardiseerd worden. Alleen zo kunnen de servers en Nederlandse software de data ontvangen en verwerken.”

Eneco Wind Belgium kan tot slot rekenen op de support- en back-updiensten van Megabyte. De toe te passen procedures bij een panne van het systeem werden bovendien geformaliseerd. “Megabyte heeft ons opgeleid zodat we zelf eventuele problemen kunnen oplossen,” besluit Thibaut Persin. “Maar we kunnen hen altijd bellen als we hen nodig hebben. Ze reageren altijd zeer snel en staan onmiddellijk klaar voor ons. We hebben in Megabyte een echte partner gevonden, een partner met technische oplossingen en de nodige knowhow.”

Over Eneco

Eneco is een Nederlands geïntegreerd energiebedrijf met hoofdzetel in Rotterdam. Het bedrijf richt zich op de productie en de levering van gas en elektriciteit uit duurzame bronnen zoals zon, wind en biogas. De volledige Eneco groep stelt ongeveer 7000 medewerkers tewerk en draait een jaarlijkse omzet van 8 miljard euro.

Eneco is sinds 2003 actief in België en heeft reeds meer dan 6.000 bedrijven als klant en 260.000 particuliere contracten. In België heeft Eneco 78 windmolens operationeel, verschillende grote zonne-installaties in beheer en eigendom. Sinds haar ontstaan groeide Eneco in België uit naar 220 medewerkers en haalt het een jaarlijkse omzet van 800 miljoen euro.

Eneco Wind Belgium werd in 2001 opgericht door twee ondernemers uit Gembloux onder de naam Air Energy. Eneco nam het bedrijf over in 2008.
Eneco Wind Belgium, met vestigingen in Grand-Leez en Mechelen is een van de grotere spelers op vlak van windenergie. Sinds de oprichting in 2001, heeft het bedrijf een ruime ervaring opgebouwd inzake ontwikkeling, bouw en uitbating van windmolenparken. In totaal stelt Eneco Wind Belgium 25 personen tewerk.

Voor meer informatie: www.eneco.be

Over Megabyte

Megabyte, opgericht in 1986, is een specialist in ICT-totaaloplossingen en –diensten, IP-telefonie en telecommunicatie. Op basis van haar expertise biedt het bedrijf haar klanten gepersonaliseerde diensten aan rond consultancy, outsourcing, installatie en opleiding.
Megabyte biedt haar klanten daarnaast softwareoplossingen en hardware-installaties op maat (ERP, CRM, Business Intelligence, security, storage, externe back-up,…).
Megabyte is onafhankelijk en niet verbonden aan een specifiek merk of applicatie. Het bedrijf helpt klanten bij Belgische en internationale projecten.
Megabyte heeft kantoren in Brussel, Louvain-La-Neuve en Antwerpen. Het bedrijf stelt een vijftigtal personen tewerk. Voor meer informatie: www.megabyte.be