Google

Google weigert dit recht wereldwijd toe te passen

U herinnert het zich misschien nog : sinds mei 2014 (arrest van het Europese Hof van Justitie) hebben wij een « recht om vergeten te worden » op het Internet.

In theorie volstaat het een aanvraag in te dienen bij de zoekmachines, zolang deze voldoet aan voorafbepaalde criteria. Nu blijkt dat de meest gebruikte zoekmachine, Google, slechts een ‘minimum service’ levert en weigert om het arrest wereldwijd toe te passen.

Het arrest van het Europese Hof van Justitie vermeldt dat « het verzet, om doeltreffend te zijn, alle extensies moet betreffen, en dat de diensten geleverd door de zoekmachine ‘Google search’ op een unieke, gelijkvormige manier moeten behandeld worden ».

In de praktijk blijkt dat Google enkel het arrest toepast voor Europese extensies van haar zoekmachine. Bent u in België en wordt uw aanvraag om informatie te verwijderen, goedgekeurd ? De gegevens zullen niet langer op google.be verschijnen … maar kunnen eventueel nog steeds via google.com zichtbaar blijven.

Men kan zich de vraag stellen of het arrest van het Europese Hof van Justitie hiermee gerespecteerd wordt. Voor de Franse nationale commissie voor informatica en vrijheden (CNIL) is het antwoord ‘nee’ en zij heeft in juni 2015 klacht ingediend tegen de Amerikaanse firma om zo het ‘recht om vergeten te worden’ wereldwijd door te voeren.

Google daarentegen verzet zich tegen deze klacht en zegt dat 95% van alle zoekopdrachten in Europa vanuit lokale extensies uitgevoerd worden. Bovendien heeft volgens Google geen enkel land het recht om te controleren wat iemand in een ander land mag zien.

We zijn dus weer vertrokken voor een nieuw juridisch steekspel en dit is opnieuw een bewijs dat het niet eenvoudig is om uw sporen uit te vegen op het Web. We kunnen het niet vaak genoeg herhalen, maar er bestaat slechts één doeltreffende regel op het Internet : als u de controle over uw gegevens niet wenst te verliezen, moet u ze niet publiceren !

Hebt u bepaalde informatie per ongeluk op het internet geplaatst of staan er schadelijke gegevens over u op het Web ? Hebt u problemen om uw ‘Recht om vergeten te worden’ te laten gelden ? U kunt zich steeds wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.